کاوشی در بن مایه های ادبیات مقاومت در شعر معاصر بحرین
کد مقاله : 1124-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
فاطمه صحرایی سرمزده *1، شیرین سالم2
1بولوار هاشمیه 77 کوهسار3 پلاک81
2مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد
چکیده مقاله:
کاوشی در بن مایه های ادبیات مقاومت در شعر معاصر بحرین
ادبیات پایداری گونه ای از ادبیات است که در همه زمان ها بیانگر رنج ملت ها در برابر ستم است و در ادب ملت هایی شکل می گیرد که از نظر اجتماعی دچار بحران، جنگ، انقلاب یا مواردی از این قبیل می شوند و باعث ایجاد روحیه پایداری در مردم می شود. ادبیات پایداری، ادبیات عشق به آرمان ها و ارزش هاست، ادبیات پرتلاطمی است که با یاس و ناامیدی می ستیزد. جایگاه ادبیات پایداری، به ویژه شعر، در تحولات ملت ها انکارناپذیر است؛ بحرین نیز با توجه به تحولات اخیر خاورمیانه پس از موفقیت انقلاب تونس و مصر شاهد اعتراضات مردمی شد؛ اعتراضاتی که با الهام از مردم تونس و مصر و درک این مهم که خودکامه ترین دیکتاتورها نیز در مقابل اراده ی مردم گردن می نهند، نشأت می گرفت. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن معرفی شاعران برجسته بحرین و بررسی نمونه هایی از اشعار انقلابی شان، تلاش دارد به جلوه های گوناگون مقاومت، اعتراضات مردمی، ظلم ستیزی و دفاع از وطن در شعر معاصر بحرین بپردازد.
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها: ادبیات مقاومت، شعر معاصر، بحرین، شعرای بحرین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است