تأثیر زبان عربی بر زبان بومی شهر بوشهر
کد مقاله : 1027-IAALL-FULL (R4)
نویسندگان:
معصومه بهزادی *
بوشهر خ فاطمیه خ روبروی فروشگاه استانداری فرعی اول سمت چپ درب هفتم
چکیده مقاله:
استان بوشهر با مساحتی در حدود 27653 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع شده است که با داشتن 625 کیلومتر مرز آبی ، طولانی ترین همسایگی را با آب های خلیج فارس دارد. مرکز این استان، بندر بوشهر می باشد. شبه جزیره ی بوشهر، از دیرباز تا کنون به دلیل قرار گرفتن در گذرگاه دریایی و روابط تنگا تنگ فرهنگی با کشورهای حاشیه ی خلیج فارس ، شاهد تأثیرات شگرفی در زمینه های مختلفی چون تجارت ، اشتغال ، روابط خانوادگی ،ازدواج ، زبان مشترک ، اقلیم یکسان و ... بوده است .یکی از مهمترین تأثیرات این ارتباط ، وام گیری پاره ای واژگان عربی و ورود آن ها به زبان محلی شهر بوشهر می باشد که بعضاً امروزه نیز کاربرد زبانی دارند . از آن جا که بخش عظیمی از گویش مردم بوشهر متأثر از هجوم قبیله ها و حضور کشورهای بیگانه اند ، لذا مطالعه ی حاضر سعی دارد با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای اهداف پیش رو را دنبال نماید : 1-بررسی میزان تأثیرگذاری زبات عربی بر زبان محلی شهر بوشهر . 2 - بیان تاریخچه ، تحولات و عوامل مهاجرت قوم عرب به شهر بوشهر و چگونگی ورود کلمات دخیل در زبان بومی. 3- تهیه و تنظیم فرهنگ واژگانی که از زبان عربی به زبان بومی شهر بوشهر وارد شده اند به ترتیب حروف الفبا . 4 - یافتن معانی دقیق واژه های دخیل ، ریشه یابی و کاربرد آن ها.
کلیدواژه ها:
زبان عربی-زبان بومی-بوشهر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است