کارکرد ترجمه در ایجاد تعامل بین ایران و همسایگان عربی با توجه به تجربه تاریخی آن
کد مقاله : 1020-IAALL-FULL (R1)
نویسندگان:
فرهاد رجبی *
دانشگاه گیلان-دانشکده ادبیات
چکیده مقاله:
ترجمه، به عنوان پلی ارتباطی بین ملت‌ها، همواره زمینه‌ساز انتقال تجربه‌ها بوده است. این انتقال در صورت تداوم، می‌تواند از صرف نقل یک متن به بستری مناسب جهت ایجاد تعامل تبدیل شود.
تجربه تاریخی، در اثر نهضت ترجمه، به ویژه در دوره عباسی که مصادف است با شکل‌گیری دوره طلایی تمدن اسلامی، نشان می‌دهد استفاده از دستاوردها و ظرفیت‌های دیگر ملت‌ها می‌تواند به شکوفایی در سطوح مختلف کمک نماید. لذا به نظر می‌رسد امروز نیز ترجمه بتواند با به کارگیری شیوه‌های نوین و توانمندی‌های موجود در متون ادبی، دری جدید را در سطح روابط فرهنگی بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و در شکلی وسیع‌تر جهان عربی ایجاد کند. البته در این مسیر موانع و چالش ها را نیز نباید از نظر دور داشت؛ چنان که مثلا غلبه حکومت‌های دیکتاتوری، فقدان تولیدات فرهنگی و وجود تعارضات متعدد انگیزشی و دیگر مؤلفه‌ها از عواملی است که نقش ترجمه را در تحقق اهدافش تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نوشته حاضر بر آن است با بررسی کارکرد تاریخی ترجمه متون، از فارسی به عربی و نقش‌آفرینی مترجمان برجسته، جایگاه ترجمه را در ایجاد تعامل بین ایران و همسایگان عربی، مورد بررسی قرار دهد. نتایج احتمالی مثبت و چالش‌های فرا رو را مطالعه کرده با ارائه راهکارهایی به کارکرد ترجمه در تحقق این هدف بپردازد. نتایج نشان می‌دهد تلاش‌های به عمل آمده در این حوزه تاکنون نتوانسته است به نتایج مطلوب ختم شود و تحقق این هدف نیازمند بازنگری و تلاشی مضاعف در امر تأثیر گذاری ترجمه با توجه به تجربه تاریخی گذشته است.
کلیدواژه ها:
ترجمه، همسایگان عربی، زبان فارسی، تعامل، فرهنگ.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است