# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1140-IAALL-FULL (R1) "دیگر"(The other) و عبدالعزیز بابطین (مطاله ی موردی: تعامل میان زبان و فرهنگ فارسی و عربی) حسین ابویسانی مقاله پذیرفته شده است
2 1107-IAALL-FULL (R3) أبوسعید السیرافی وجهوده النحویة سمیرا حیدری راد، عیسی متقی زاده، آزاده شه بخش مجبور مقاله پذیرفته شده است
3 1028-IAALL-FULL (R4) أثر الفرس فی مفردات اللغة العربیة عبدالرزاق رحمانی، یعقوب خرسند مقاله پذیرفته شده است
4 1101-IAALL-FULL (R1) أثر اللغة الفارسیة فی اللهجة القطیفیة عبدالرزاق رحمانی، صدیقه دریانورد مقاله پذیرفته شده است
5 1061-IAALL-FULL أحمد السقّاف .. شاعر الکویت وبانی ثقافتها شاکر عامری مقاله پذیرفته شده است
6 1110-IAALL-FULL (R1) آرایه های بلاغی درشعر ابوعطا اَفلحُ بنُ یسار السِّندی ( ؟ -180 ه- ق) مهدی خرمی مقاله پذیرفته شده است
7 1008-IAALL-FULL (R2) أسباب الالتزام الدینی ومظاهره فی دیوان علی بن خلف الحویزی سالم بوعذار، محمد جواد پورعابد مقاله پذیرفته شده است
8 1086-IAALL-FULL آسیب‌شناسی آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش شهرستان بوشهر نعمت اله مقصودی، جواد مقصودی مقاله پذیرفته شده است
9 1096-IAALL-FULL (R1) إستمرار الفصحی فی اللهجة الأهوازیة (القوالب الشعریة والأمثال نموذجین) طالب عساکره، حسین مقدم، عباس عبیداوی مقاله پذیرفته شده است
10 1121-IAALL-FULL (R1) الأضداد دراسة وتحلیل فی میزان المقارنة بین قطرب البصری و أبی الطیّب الخوزستانی أُنموذجاً عبدالرضا عطاشی، جعفر عموری مقاله پذیرفته شده است
11 1012-IAALL-FULL (R2) التقارب اللغوی و الادبی بین العربیة و الفارسیة منصة مفتوحة للدبلوماسیة العلمیة بین ایران ودول الخلیج الفارسی طیبه امیریان، فرامرز میرزایی مقاله پذیرفته شده است
12 1040-IAALL-FULL (R2) التناص الأدبی فی الشعر الشعبی الأهوازی یوسف نظری، علی حیدری مقاله پذیرفته شده است
13 1143-IAALL-FULL (R5) التناص فی الشعر الشعبی الخوزستانی - دیوان الشاعر الراحل مله فاضل السکرانی-نموذجا عاطی عبیات، احمد باجی مقاله پذیرفته شده است
14 1025-IAALL-FULL (R1) التواصل الحضاری والثقافی بین الفارسیة ومنطقة الخلیج الفارسی یعقوب پورنجف مقاله پذیرفته شده است
15 1013-IAALL-FULL (R1) اللهجات الدارجة علی الساحل الشرقی للخلیج الفارسیّ وعلاقتها مع الفصحی النموذجیة فی المستوی الصرفی والدلالی (دراسة فی لهجة جشة نموذجا) فهدیه محمدنژاد مقاله پذیرفته شده است
16 1019-IAALL-FULL (R3) الواقع الاجتماعی فی الحیاة الزوجیة فی روایة (بینی وبینک حکایة) لخولة القزوینی نموذجاً سهیلا محسنی نژاد مقاله پذیرفته شده است
17 1062-IAALL-FULL (R5) انعکاس جنگ و ادبیات پایداری خلیج فارس در رمان هستی محدثه السادات رضایی کلاته میرحسن، امیر الهامی، علیرضا عابدیان مقاله پذیرفته شده است
18 1145-IAALL-FULL (R2) أهل البیت(علیهم السلام) فی الموروث الشعری العراقی-نموذجاً عبدالحسین الحویزی عاطی عبیات، احمد باجی مقاله پذیرفته شده است
19 1138-IAALL-FULL (R4) بازتاب آراء و اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی در اشعار محمد مهدی جواهری سیده فیروزه حسینی کارکمی، محمد رضا خضری مقاله پذیرفته شده است
20 1132-IAALL-FULL بازتاب رنگ محلی در اشعار شاعران بوشهر فاطمه حیات داودی، عبدالمجید محققی، میترا اکبرزاده مقاله پذیرفته شده است
21 1148-IAALL-FULL (R4) بازتاب مسائل اجتماعی و انسانی در اشعار منوچهر آتشی فاطمه حیات داودی، عبدالمجید محققی مقاله پذیرفته شده است
22 1030-IAALL-FULL (R1) بازتاب مضامین انسانی و اخلاقی در شعر «صقر الشبیب» شاعر معاصر کویتی فاطمه جمشیدی، فاطمه قادری مقاله پذیرفته شده است
23 1099-IAALL-FULL (R2) بحر فارس وخلیج فارس فی المصادر الدینیّة: بحار الأنوار نموذجاً علی اصغر قهرمانی مقبل مقاله پذیرفته شده است
24 1152-IAALL-FULL (R1) بررسیِ تأثیر و تأثّر نحویان فارس و عرب (مطالعه موردی: خلیل بن احمد و سیبویه در "الکتاب") معصومه ابوالفضلی مقاله پذیرفته شده است
25 1058-IAALL-FULL (R2) بررسی تطبیقی تأثیر و تأثر ادبیات فارسی و عربی بر همدیگر احمدنور وحیدی مقاله پذیرفته شده است
26 1039-IAALL-FULL (R2) بررسی تطبیقی مصادیق غزلیات رهی معیری و محمد الفیحانی عبدالباسط عرب یوسف آبادی، فائزه عرب یوسف آبادی مقاله پذیرفته شده است
27 1021-IAALL-FULL بررسی جریان سیّال ذهن در رمان«طیور اَیلول»؛ اثر اِملی نصر الله امید جهان بخت لیلی، فاطمه وارسته مقاله پذیرفته شده است
28 1048-IAALL-FULL (R1) بررسی جغرافیای تاریخی خلیج فارس از منظر جغرافی نگاران مسلمان با تکیه بر تقویم البلدان اسماعیل سپهوند، مسعود آدینه وند مقاله پذیرفته شده است
29 1130-IAALL-FULL (R3) بررسی روانکاوانه نوستالژی در اشعار بهرام اکبرزاده میترا اکبرزاده، یوسف نیکروز مقاله پذیرفته شده است
30 1043-IAALL-FULL (R2) بررسی عناصر ادبیات پایداری در شعرجواد جمیل وطاهره صفار زاده علی رومی پور، محمد حسین معصومی مقاله پذیرفته شده است
31 1042-IAALL-FULL (R1) بررسی کتابهای آموزش زبان فارسی به عرب زبانان (تلاشهای نویسندگان عرب در تدوین متون آموزشی) یوسف نظری، کوثر تقوایی فر مقاله پذیرفته شده است
32 1014-IAALL-FULL (R1) بررسی نقش ترجمه در انتقال فرهنگ اصیل ایرانی به تمدن عربی-اسلامی داود شیروانی، ابوالفضل رضایی، زهرا هاشمی تزنگی مقاله پذیرفته شده است
33 1094-IAALL-FULL (R2) بررسی و تحلیل سبک شناسی قصیده «أشک حتی» وفاء عبد الرزاق محمد غفوری فر، علیرضا حسینی، ابوالفضل رحمنی مقاله پذیرفته شده است
34 1131-IAALL-FULL (R2) بررسی و تحلیل مضامین «شعرالسجن» دراشعار عبدالوهاب البیاتی غلامحسین سنگ کوب، احمد لامعی گیو مقاله پذیرفته شده است
35 1027-IAALL-FULL (R4) تأثیر زبان عربی بر زبان بومی شهر بوشهر معصومه بهزادی مقاله پذیرفته شده است
36 1033-IAALL-FULL (R2) تاثیر زبان و میراث عربی بر «منشئات» فاضل جمی علی عندلیب، محمد جواد پورعابد مقاله پذیرفته شده است
37 1104-IAALL-FULL (R1) تحلیل محتوای تیترهای خبری رسانه‌های الجزیرة و العربیة درباره‌ی ایران یوسف نظری، عهدیه میرشکاری مقاله پذیرفته شده است
38 1090-IAALL-FULL (R3) تصویرپردازی هنری در شعر محمد حسین وائلی بررسی موردی قصیده‌ی بائیه در رثای امام حسین (ع) سیده صغری میرسالاری، زینه عرفت پور مقاله پذیرفته شده است
39 1105-IAALL-FULL تصویر عراق در قصیده "هموم عراقیة" یحیی سماوی در پرتو نظریه سیستمی – نقشی هلیدی قاسم مختاری، مریم یادگاری مقاله پذیرفته شده است
40 1063-IAALL-FULL (R4) تعامل زبانی،فرآیندی بر هم گرایی فرهنگی بررسی هم سازگرایانه زبانی،قومیت عربی و فارس محمد عثمانی مقاله پذیرفته شده است
41 1118-IAALL-FULL (R2) تعیین الأصالة فیما بین «عجائب الهند» و«الصحیح من أخبار البحار وعجائبها» محمد شکری مقاله پذیرفته شده است
42 1064-IAALL-FULL (R1) جابجایی جمعیتی ایلات خمسه و تأثیرات مهاجرت بر ویژگی های زبانی این اقوام اسحق رحمانی، فاطمه برزگر مقاله پذیرفته شده است
43 1059-IAALL-FULL جایگاه علمی عبد الله بن محمد تَوزی خداداد بحری مقاله پذیرفته شده است
44 1120-IAALL-FULL (R1) جایگاه ویژهٔ دریا در داستان‌های کوتاه منیرو روانی‌پور و ریشهٔ آن در اساطیر و افسانه‌ها پوران طاحونی، محمد صادق گرانبها مقاله پذیرفته شده است
45 1009-IAALL-FULL (R4) جَمالیّة التکرار فی قصیدة «أندلسیات لجروح العراق» لبشری البستانی علی بیانلو، فاطمه یاری، سارا مؤمنی مقاله پذیرفته شده است
46 1010-IAALL-FULL (R2) جمالیّة اللون ودلالاته فی دیوان «أندلسیّات لجروح العراق» لبشری البستانی علی بیانلو، سارا مؤمنی، فاطمه یاری مقاله پذیرفته شده است
47 1049-IAALL-FULL (R3) خلیج فارس از منظر منابع جغرافیای تاریخی مسلمانان؛ نمونه موردی مسالک و ممالک اصطخری و نخبةالدهر انصاری دمشقی اسماعیل سپهوند، مریم سامه، شبنم جهانمیر مقاله پذیرفته شده است
48 1123-IAALL-FULL (R2) خلخال شوم؛ اثری شاخص در انعکاس مختصات ادبیات اقلیمی بوشهر سید ناصر جابری اردکانی، زهره ملاکی مقاله پذیرفته شده است
49 1113-IAALL-FULL (R1) دراسة الأبوذیة الأهوازیة، شکلاً ومضموناً محمودرضا توکلی محمدی، حسین مقدم مقاله پذیرفته شده است
50 1097-IAALL-FULL (R1) دراسة رثاء الإمام الحسین(ع) فی شعر ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮﻱ ایاد نیسی، ولی بهاروند مقاله پذیرفته شده است
51 1112-IAALL-FULL (R1) دراسة صورة النبی(ص) فی شعر الشیخ أحمد الوائلی محمودرضا توکلی محمدی، حسین مقدم مقاله پذیرفته شده است
52 1070-IAALL-FULL دراسة وصفیة فی الشعر الزجلی المعاصر (تأریخه، نشأته وتطوّره) رسول بلاوی مقاله پذیرفته شده است
53 1017-IAALL-FULL (R6) دلتای ادبیات، تاریخ و جغرافیا (مطالعه ی موردی خلیج فارس و جزایر ایرانی آن، در معجم البلدان) حسن کاظمی سهلوانی مقاله پذیرفته شده است
54 1006-IAALL-FULL (R2) دور الترجمة ومساهمة الأفلام المدبلجة فی غرس القیم الأخلاقیّة لدى أبناء الدول المطلّة على خلیج فارس محمد جواد پورعابد مقاله پذیرفته شده است
55 1100-IAALL-FULL (R2) رمز التّأریخ والإنسان فی قصیدة "طفلٌ تیتّم مرّات" لجمال نصّاری محمود مسلمی، رجاء ابو علی مقاله پذیرفته شده است
56 1029-IAALL-FULL (R1) زیبایی‌شناسی اقتباس در دیوان ابومعتوق موسوی محمدرضا عزیزی پور، عبدالله رسول نژاد، سحر محمدیان مقاله پذیرفته شده است
57 1126-IAALL-FULL (R2) زیباشناسی رمان‌های منیرو روانی‌پور؛ مطالعه‌ی موردی رمان‌های «کولی کنار آتش»، «دل پولاد» و «اهل غرق» امید بذرافکن، نسیم پورصادقی مقاله پذیرفته شده است
58 1134-IAALL-FULL (R1) ژئوپلیتیک ورزش و تاثیر آن بر دیپلماسی روابط همجواری «مطالعه موردی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای جام جهانی 2022 قطر» سید محمد تقی رئیس السادات، افشین متقی، عطا اله عبدی مقاله پذیرفته شده است
59 1115-IAALL-FULL (R4) سیری در معادل های فارسی و عربی اصطلاحات ادبیات داستانی فاطمه بیات فر، علی گنجیان مقاله پذیرفته شده است
60 1045-IAALL-FULL (R1) صدی المقاومة والصمود فی الشعر البحرینی المُعاصر (دیوان جراحات البحرین للشاعر ابن البحرین أنموذجاً) فاروق نعمتی، حسین حدیدی مقاله پذیرفته شده است
61 1004-IAALL-FULL (R1) صدی مأساة فلسطین قبل النکبة فی شعر الجواهری عبدالرسول الهایی، صادق فتحی دهکردی مقاله پذیرفته شده است
62 1026-IAALL-FULL (R1) ضرب المثل های مشترک بین مردم عرب خوزستان و کشورهای کویت و بحرین لیلا فکارى، جاسم قیم مقاله پذیرفته شده است
63 1002-IAALL-FULL (R1) طبقه‌بندی و تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق با تکیه بر اشعار مظفر النواب مرتضی زارع برمی، فاطمه کاظمی مقاله پذیرفته شده است
64 1005-IAALL-FULL (R3) ظاهرة القناع البسیط فی شعر بدر شاکر السیاب راضی بوعذار مقاله پذیرفته شده است
65 1079-IAALL-FULL (R1) عاطفه، غالب‌ترین عنصر شعریت در اشعار فایز دشتستانی فریده داودی مقدم، طاهره اختری مقاله پذیرفته شده است
66 1083-IAALL-FULL علی السبتی .. شاعر متعدّد الأبعاد شاکر عامری مقاله پذیرفته شده است
67 1150-IAALL-FULL (R1) فرافکنی در ضرب المثل های عربی خوزستان طارق سلامات مقاله پذیرفته شده است
68 1020-IAALL-FULL (R1) کارکرد ترجمه در ایجاد تعامل بین ایران و همسایگان عربی با توجه به تجربه تاریخی آن فرهاد رجبی مقاله پذیرفته شده است
69 1124-IAALL-FULL (R1) کاوشی در بن مایه های ادبیات مقاومت در شعر معاصر بحرین فاطمه صحرایی سرمزده، شیرین سالم مقاله پذیرفته شده است
70 1047-IAALL-FULL گروه‌های زبان و ادبیات عربی حلقه‌هاى مفقوده توسعه صنعت گردشگری ایران با کشورهای عربی علی ضیغمی مقاله پذیرفته شده است
71 1122-IAALL-FULL (R1) مطالعة تطبیقیِ «موضوع عشق» در امثال و حکم عربی و فارسی (با تکیه بر نظریه بینامتنیت) حامد توکلی دارستانی مقاله پذیرفته شده است
72 1055-IAALL-FULL (R1) مطالعه‌‌ی تطبیقی سفال‌های اشکانی به دست آمده از کاوش‌های شبه جزیره‌ی عمان با تمرکز بر داده‌های سفالی سایت‌های دبا، ملیحا و اددور علیرضا خسروزاده، سامر نظری، مرضیه شعرباف مقاله پذیرفته شده است
73 1087-IAALL-FULL (R1) مقارنةبین اللغة العربیة الفصحی و الأهوازیة العامیة علی حیدری، اسحق رحمانی مقاله پذیرفته شده است
74 1038-IAALL-FULL (R2) مناظرة بین السیرافی و متی بن یونس حول مفاضلة النحو و المنطق سیده ریحانه میرلوحی، سید علی میرلوحی مقاله پذیرفته شده است
75 1071-IAALL-FULL (R7) موضوع: جلوه های نوستالژی در شعر بدرشاکر السیاب سیده هدی موسوی، جاسم قیم مقاله پذیرفته شده است
76 1103-IAALL-FULL (R1) نامة فرصت‌الدولة شیرازی به حاکم بصره و جلوه‌های فرهنگیِ آن سید حسین مرعشی مقاله پذیرفته شده است
77 1139-IAALL-FULL (R3) نقش بنیادی ترجمه در معرفی و شناخت فرهنگ و هنر ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس سیده فیروزه حسینی کارکمی، عبد العلی فیض الله زاده مقاله پذیرفته شده است
78 1147-IAALL-FULL (R3) نقش دو بندر بصره و بوشهر در مناسبات اقتصادی ایران و عثمانی از دوره صفویه تا قاجار( با تکیه بر اسناد و معاهدات تاریخی) طیبه ادریسی، حمید اسدپور مقاله پذیرفته شده است
79 1022-IAALL-FULL (R1) نقش نمایشنامه در بهبود و گسترش گفتمان فرهنگی بین ایران و کشورهای عربی همسایه فاطمه پرچگانی مقاله پذیرفته شده است
80 1111-IAALL-FULL (R1) نگاهی به اندیشه‌های سیاسی و انقلابی در اشعار نازک الملائکه مرتضی براری رئیسی مقاله پذیرفته شده است
81 1031-IAALL-FULL (R1) نگاهی به قصیده «مناجاة عید المولود» سروده «فهد العسکر» از منظر تحلیل متن ادبی فاطمه جمشیدی، رضا افخمی عقدا مقاله پذیرفته شده است
82 1085-IAALL-FULL (R1) واکاویی آیین قرقیعان و رمضان‌خوانی در حوزه خلیج فارس و شرق ایران علی اکبر محمدی، محمد رضا عزیزی مقاله پذیرفته شده است
83 1003-IAALL-FULL (R2) واکنش ادبیات اعتراضی عراق و ایران در قبال قدرت‌های متجاوز پیرامونی و جهانی (تحلیل موردی: اشعار مظفر النواب، بشری البستانی، سیاوش کسرایی و طاهره صفار زاده) مرتضی زارع برمی، حسین آشوری مقاله پذیرفته شده است