اعلام شرکت در همایش
1395-11-09

فرهیخته گرامی

ضمن قدر‌دانی از شما به دلیل ارسال مقالۀ ارزشمندتان به همایش "میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس"، مستدعی است در صورت تمایل به حضور در همایش، با در نظر گرفتن زمان آغاز و پایان آن (8:30 روز 27/11/95 تا 13:00 روز 28/11/1395)، روزهای اقامت خود را مشخص فرمایید تا مقدمات اسکان شما فراهم شود. ضمنا هزینۀ اسکان هر یک از فرهیختگان گرامی به ازاء هر روز هفتاد هزار تومان است که باید حد‌اکثر تا تاریخ  14/11/1395 به شماره حساب 2642059060 (درآمد اختصاصی خلیج فارس) پرداخت و تصویر سند پرداخت به ایمیل همایش ارسال گردد. بدیهی است در صورت سپری شدن فرصت تعیین شده برگزارکنندگان مسئولیتی در قبال اسکان شرکت کنندگان نخواهند داشت.

با آرزوی توفیق

دکتر خداداد بحری

دبیر اجرایی همایش