پرداخت هزینه مقالات
1395-10-15

پرداخت هزینه مقالات:

 

شرکت‌کنندگانی که یک یا چند مقاله به دبیرخانۀ همایش ارسال کرده‌اند، به منظور پرداخت هزینۀ پذیرش مقالات، به پنل شخصی خود وارد شده و از آنجا یکی از مبالغ زیر را واریز نمایند:

 

سطح شرکت کننده

اعضای محترم هیئت علمی

دانشجویان

هزینۀ پرداخت

1/000/000  ریال

800/000 ریال

 

شرکت‌کنندگان هزینه ثبت نام را به صورت پرداخت آنلاین از طریق درگاه الکترونیکی بانک در سایت همایش، واقع در پنل کاربری نویسندگان پرداخت نمایند؛ یا با مراجعه به بانک تجارت نسبت به واریز وجه به شماره حساب 2642059060  (درآمد اختصاصی دانشگاه خلیج فارس) اقدام نموده، و تصویر فیش واریزی را از طریق پنل شخصی یا ایمیل همایش ارسال نمایند.

 

نویسندگان گرامی لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

•      برای پرداخت هزینه، نویسنده مسؤول ملاک است.  

•      چنانچه هزینه ثبت نام و شرکت در همایش تا موعد مقرر واریز و ارسال نگردد بمنزلۀ انصراف تلقی می‌گردد.

•      واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از اطمینان از پذیرش مقاله انجام پذیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.