حامیان همایش به ترتیب حروف الفبا

- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

- استانداری بوشهر

- بنیاد نخبگان استان بوشهر

- پارک علم و فناوری خلیج فارس

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

- دانشگاه فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر بوشهر

- حوزۀ هنری استان بوشهر

- سازمان منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس

- شورای اسلامی شهر عسلویه

- شهرداری عسلویه

- مدیریت اسناد و کتابخانۀ ملی بوشهر