جهت ارسال مقاله ابتدا از قسمت سمت چپ صفحه،عضویت را کلیک کرده و ثبت نام نموده و سپس خارج شوید، مجدداً وارد سایت شده با نام کاربری و کلمه عبوری که از طریق سامانه دریافت نمودید، ارسال مقاله را اقدام فرمائید.